1. خانه
  2. /
  3. استخدام پرستار متخصص

استخدام پرستار متخصص

مؤسسه خدمات پرستاری ندای مهرگان یگانه آماده استخدام نیروهای پرستار با تجربه در سطوح مختلف می باشد. لطفا فرم ذیل را با دقت پر نموده و منتظر تماس ما باشید.

  • 1-اطلاعات فردی

  • 2-تحصیلات

  • 3-در صورت داشتن سابقه بیماری و مصرف دارو موارد را گزارش دهید

  • 4-نحوه همکاری

  • 5-مهارت ها

  • 6-شیفت کاری

  • 7-سوابق و تجارب کاری

  • 9-مشخصات معرفین

فهرست